The Extant Works of Aretaeus, The Cappadocian.

The Extant Works of Aretaeus, The Cappadocian.
By Aretaeus
Edited by: Francis Adams LL.D.(trans.)

Boston Milford House Inc. 1972 (Republication of the 1856 edition).


Digital Hippocrates Collection Table of ContentsΠΕΡΙ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΞΕΩΝ ΠΑΘΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΝ Α'.
   Κεφ. ε'. Περὶ Παροξυσμοῦ Ἐπιληπτικῶν.
   Κεφ. σ'. Περὶ Τετάνου.
   Κεφ. ζ'. Περὶ Συνάγχη ς.
   Κεφ. η'. Περὶ τῶν κατὰ τὴν Κιονίδα παθῶν.
   Κεφ. θ'. Περὶ τῶν κατὰ τὰ παρίσθμια ἑλκῶν.
   Κεφ. ι'. Περὶ Πλευρίτιδος.

ΠΕΡΙ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΞΕΩΝ ΠΑΘΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
   Κεφ. α'. Περὶ Πνευμονίης.
   Κεφ. β'. Περὶ Αἵματος Ἀναγωγῆς.
   Κεφ. γ'. Περὶ Συγκοπῆς.
   Κεφ. δ'. Περὶ Καύσων.
   Κεφ. ε'. Περὶ Χολέρης.
   Κεφ. σ'. Περὶ Εἱλεοῦ.
   Κεφ. ζ'. Περὶ τῶν κατὰ τὸ Ἥπαρ ὀξέων παθῶν.
   Κεφ. η'. Περὶ τῆς κατὰ τὴν κοίλην φλέβα ὀξείης νούσου.
   Κεφ. θ'. Περὶ τῶν κατὰ τοὺς Νεφροὺς ὀξέων παθῶν.
   Κεφ. ι'. Περὶ τῶν κατὰ τὴν Κύστιν ὀξέων παθῶν.
   Κεφ. ια'. Περὶ Ὑστερικῆς Πνιγός.
   Κεφ. ιβ'. Περὶ Σατυριάσεως.

ΠΕΡΙ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.
   Κεφ. Α'. Προοίμιον.
   Κεφ. β'. Περὶ Κεφαλαίης.
   Κεφ. γ'. Περὶ Σκοτωματικῶν.
   Κεφ. δ'. Περὶ Ἐπιληψίη ς.
   Κεφ. ε'. Περὶ Μελαγχολίης.
   Κεφ. σ'. Περὶ Μανίης.
   Κεφ. σ' .Περὶ Παραλύσεως .
   Κεφ. η'. Περὶ Φθίσιος.
   Κεφ. θ'. Περὶ Ἐμπυϊκῶν.
   Κεφ. ι'. Περὶ τῶν κατὰ τὸν Πνεύμονα ἀποστάσεων.
   Κεφ. ια'. Περὶ Ἄσθματο ς.
   Κεφ. ιβ'. Περὶ Πνευμωδῶν.
   Κεφ. ιγ'. Περὶ Ἥπατος.
   Κεφ. ιδ'. Περὶ Σπληνός.
   Κεφ. ιε'. Περὶ Ἰκτέρου.
   Κεφ. ισ'. Περὶ Καχεξίης.

ΠΕΡΙ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΝ Β'.
   Κεφ. α'. Περὶ Ὕδρωπος.
   Κεφ. β'. Περὶ Διαβήτεω.
   Κεφ. γ'. Περὶ τῶν κατὰ τοὺς Νεφροὺς παθῶν.
   Κεφ. δ'. Περὶ τῶν ἐν Κύστι.
   Κεφ. ε'. Περὶ Γονορροίας .
   Κεφ. σ'. Περὶ Στομαχι κῶν .
   Κεφ. ζ'. Περὶ Κοιλιακῆς διαθέσιος.
   Κεφ. η'. Περὶ Κωλικῶν.
   Κεφ. θ'. Περὶ Δυσεντερίης.
   Κεφ. ι'. Περὶ Λειεντερίης.
   Κεφ. ια'. Περὶ Ὑστερικ ῶν.
   Κεφ. ιβ'. Περὶ Ἀρθρίτιδος καὶ Ἰσχιάδος.
   Κεφ. ιγ'. Περὶ Ἐλέφαντος.

ΟΞΕΩΝ ΝΟΥΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Α'.
   Προοίμιον.
   Κεφ. α'. Θεραπεία Φρενιτικῶν .
   Κεφ. β'. Θεραπεία Ληθαργικῶν .
   Κεφ. γ'. Μαρασμοῦ Θεραπεία.
   Κεφ. δ'. Θεραπεία Ἀποπληξίης.
   Κεφ. ε'. Θεραπεία παροξυσμοῦ Ἐπιληπτικῶν.
   Κεφ. σ'. Θεραπεία Τετάνου.
   Κεφ. ζ'. Θεραπεία Συνάγχης.
   Κεφ. η'. Θεραπεία τῶν κατὰ τῆν Κιονίδα παθῶν.
   Κεφ. θ'. Θεραπεία τῶν κατὰ τὴν Φάρυγγα λοιμικῶν παθῶν.
   Κεφ. ι'. Θεραπεία Πλευρίτιδος.

ΟΞΕΩΝ ΝΟΥΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
   Κεφ. α'. Θεραπεία Περιπνευμονίης.
   Κεφ. β'. Θεραπεία Αἵματος Ἀναγωγῆ ς.
   Κεφ. γ'. Θεραπεία Καρδιακῶν.
   Κεφ. δ'. Θεραπεία Χολέρης.
   Κεφ. ε'. Θεραπεία Εἰλεοῦ.
   Κεφ. σ'. Θεραπεία τῶν κατὰ τὸ Ἥπαρ ὀξέων παθῶν.
   Κεφ. ζ'. Θεραπεία Νωτιαίας Φλεβὸς καὶ Ἀρτηρίης ὀξείας νούσου.
   Κεφ. η'. Θεραπεία τῆς κατὰ τοὺς Νεφροὺς ὀξείας νούσου.
   Κεφ. θ'. Θεραπεία τῶν κατὰ τῆν Κύστιν ὀξέων παθῶν.
   Γίγνετ' Ἄρης ἀλεγεινὸς ὀϊζυροῖσι βροτοῖσι.
Iliad. xiii. 567.

   Κεφ. ι'. Θεραπεία Ὑστερικῆς Πνιγός.
   Κεφ. ια'. Θεραπεία Σατυριάσεως.

ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΥΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.
   ΒΙΒΛΙΟΝ Α'. Κεφ. α'. Προοίμιον.
   Κεφ. β'. Θεραπεία Κεφαλαίης.
   Κεφ. γ'. Θεραπεία Σκοτωματικῶν.
   Κεφ. δ'. Θεραπεία Ἐπιληψίης.
   Κεφ. ε'. Θεραπεία Μελαγχολίης.
   Κεφ. η'. Θεραπεία Φθίσιος.
   Κεφ. ιγ'. Θεραπεία Ἥπατος.
   Κεφ. ιδ'. Θεραπεία Σπληνός.

ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΥΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
   ΒΙΒΛΙΟΝ Β'.
   Κεφ. γ'. Θεραπεία λιθιάσε ως καὶ ἑλκώσεως Νεφρῶν.
   Κεφ. ε'. Θεραπεία Γονορροίης .
   Κεφ. σ'. Θεραπεία Στομαχικῶν .
   Κεφ. ζ'. Θεραπεία Κοιλιακ ῶν.
   Κεφ. ιβ'. Θεραπεία Ἀρθρίτιδος καὶ Ἰσχιάδος.
   Κεφ. ιγ'. Θεραπεία Ἐλέφαντος.


This electronic edition is funded by the National Library of Medicine History of Medicine Division. This text has been proofread to a high degree of accuracy. It was converted to electronic form using Data Entry.
(Medical Information Disclaimer: It is not the intention of NLM to provide specific medical advice but rather to provide users with information to better understand their health and their diagnosed disorders. Specific medical advice will not be provided, and NLM urges you to consult with a qualified physician for diagnosis and for answers to your personal questions.)

ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΥΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Κεφ. ιγ'. Θεραπεία Ἥπατος.

 [p. 225]

στόμαχος· ποτὶ καὶ τὰ φάρμακα ὅδε τοῖσι εἴσω διαφέρει. ἢν ὦν πρὸς ἅπαντα μὲν ὄκνος καταπόσιος ἔλθῃ, θᾶσσον ἐκθανεῖν ἀνάγκη νόσῳ τε καὶ λιμῷ. γνώματα δὲ ἑκάστου χώρου, ὅπη τὸ πῦον τρέψεται, ἕτερα καὶ ἕτερα. ἤν τε δι' ἐντέρων ἥκῃ, στρόφοι, γαστὴρ ὑγρὴ, φλέγματα καὶ χολὴ, ἔπειτα ξὺν περιρροῇ αἱμάλωψ, περίπλυσις ὁκοίη κρεῶν ὠμῶν· ἢν δὲ ἐς κύστιν ἔῃ, βάρος ἐν νεφροῖσι καὶ ὀσφύϊ. τὰ μὲν ὦν πρῶτα πολλὰ καὶ χολοβαφέα· ἔπειτα θολερὰ, ἀνυπόστατα καὶ ἀκατάστατα · ἐπὶ πᾶσι δὲ καὶ ὑπόστασις λευκὴ παρείη. ἢν δὲ ἐς στόμαχον ἄνω ῥέΠῃ, ναυτίη, ἀποσιτίη, ἔμετοι φλέγματος, χολῆς, λειποθυμίη , σκοτοδινίη , μέσφι ξυρραγῇ.

Μάλιστα μὲν ὦν ἀποτρέπειν τήνδε· πονηρὴ γὰρ ὁδός. ἢν δὲ τὸ πῦον βιαιότερον ῥΕύσῃ, χρὴ πάντα ποιέειν καὶ τῷ στομάχῳ ἀρήγειν καὶ τροφῇσι, καὶ φαρμάκοισι , καὶ διαίταις, πάντα μειλίχως. φαρμάκοισι ἐς τὴν τοῦ κόλπου ῥΑγήν· βοτάνης τῆς ὑσσώπου ξὺν μελικρή τῳ πιπίσκειν, καὶ πρασίου τῆς κόμης, καὶ τῆσδε ξὺν μελικρή τῳ καὶ χυλῷ τῆς ἀψίνθου. τάδε μέντοι πρὸ τῶν σιτίων πίνειν χρεὼν, ὡς λεπτὰ μὲν τὰ ὑγρὰ γίγνηται, εὔροα δὲ τὰ χωρία, εὔρηκτα δὲ τὰ ἔμπυα σώματα. διδόναι καὶ ὄνου γάλα, λεῖον, ἄχολον, εὔτροφον, ἐς τυρὸν ἀσύστατον, ἥπερ ἐστὶ γάλακτος ἀρετή. προστίθει δὲ καὶ χάριτας πόματος καὶ σίτου. κἢν μικρῷ χείρω τῶν ὠφελεύντων ἔωσι, διδόναι,-- ἔσται γὰρ διέξοδος ναυτιώδεϊ καὶ ἀτέρπεϊ ὑγρῷ·-- μετεξετέρους γὰρ τοῦ πύου δίοδος βλάψαι. μήπω τι καὶ ἀπόσιτοι ἔσονται · κἤν τι λάβωσι εὐημέες. χρὴ δὲ καὶ ἐπὶ τῇσι ἄλλῃσι ἐκροῇσι παντοίην μελέτην τοῦ στομάχου ποιέεσθαι· ὅδε γὰρ πάντων φαρμάκων ὁδός· μεμνῆσθαι δὲ καὶ τοῦ ἥπατος χρεὼν, ἔνθα τῶν ἐλκέων ἐστὶ ῥίΖα.
Though I have not ventured to alter the text, I must say that I think the true reading would be φλεβῶν , instead of ἑλκέων. I cannot see the significance of the latter, whereas the former is of frequent use with our author as applied to the liver.
ἢν δὲ ἐς κύστιν ὁρμᾷ, οὐρητικοῖσι