The Extant Works of Aretaeus, The Cappadocian.

The Extant Works of Aretaeus, The Cappadocian.
By Aretaeus
Edited by: Francis Adams LL.D.(trans.)

Boston Milford House Inc. 1972 (Republication of the 1856 edition).


Digital Hippocrates Collection Table of ContentsΠΕΡΙ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΞΕΩΝ ΠΑΘΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΝ Α'.
   Κεφ. ε'. Περὶ Παροξυσμοῦ Ἐπιληπτικῶν.
   Κεφ. σ'. Περὶ Τετάνου.
   Κεφ. ζ'. Περὶ Συνάγχη ς.
   Κεφ. η'. Περὶ τῶν κατὰ τὴν Κιονίδα παθῶν.
   Κεφ. θ'. Περὶ τῶν κατὰ τὰ παρίσθμια ἑλκῶν.
   Κεφ. ι'. Περὶ Πλευρίτιδος.

ΠΕΡΙ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΞΕΩΝ ΠΑΘΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
   Κεφ. α'. Περὶ Πνευμονίης.
   Κεφ. β'. Περὶ Αἵματος Ἀναγωγῆς.
   Κεφ. γ'. Περὶ Συγκοπῆς.
   Κεφ. δ'. Περὶ Καύσων.
   Κεφ. ε'. Περὶ Χολέρης.
   Κεφ. σ'. Περὶ Εἱλεοῦ.
   Κεφ. ζ'. Περὶ τῶν κατὰ τὸ Ἥπαρ ὀξέων παθῶν.
   Κεφ. η'. Περὶ τῆς κατὰ τὴν κοίλην φλέβα ὀξείης νούσου.
   Κεφ. θ'. Περὶ τῶν κατὰ τοὺς Νεφροὺς ὀξέων παθῶν.
   Κεφ. ι'. Περὶ τῶν κατὰ τὴν Κύστιν ὀξέων παθῶν.
   Κεφ. ια'. Περὶ Ὑστερικῆς Πνιγός.
   Κεφ. ιβ'. Περὶ Σατυριάσεως.

ΠΕΡΙ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.
   Κεφ. Α'. Προοίμιον.
   Κεφ. β'. Περὶ Κεφαλαίης.
   Κεφ. γ'. Περὶ Σκοτωματικῶν.
   Κεφ. δ'. Περὶ Ἐπιληψίη ς.
   Κεφ. ε'. Περὶ Μελαγχολίης.
   Κεφ. σ'. Περὶ Μανίης.
   Κεφ. σ' .Περὶ Παραλύσεως .
   Κεφ. η'. Περὶ Φθίσιος.
   Κεφ. θ'. Περὶ Ἐμπυϊκῶν.
   Κεφ. ι'. Περὶ τῶν κατὰ τὸν Πνεύμονα ἀποστάσεων.
   Κεφ. ια'. Περὶ Ἄσθματο ς.
   Κεφ. ιβ'. Περὶ Πνευμωδῶν.
   Κεφ. ιγ'. Περὶ Ἥπατος.
   Κεφ. ιδ'. Περὶ Σπληνός.
   Κεφ. ιε'. Περὶ Ἰκτέρου.
   Κεφ. ισ'. Περὶ Καχεξίης.

ΠΕΡΙ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΝ Β'.
   Κεφ. α'. Περὶ Ὕδρωπος.
   Κεφ. β'. Περὶ Διαβήτεω.
   Κεφ. γ'. Περὶ τῶν κατὰ τοὺς Νεφροὺς παθῶν.
   Κεφ. δ'. Περὶ τῶν ἐν Κύστι.
   Κεφ. ε'. Περὶ Γονορροίας .
   Κεφ. σ'. Περὶ Στομαχι κῶν .
   Κεφ. ζ'. Περὶ Κοιλιακῆς διαθέσιος.
   Κεφ. η'. Περὶ Κωλικῶν.
   Κεφ. θ'. Περὶ Δυσεντερίης.
   Κεφ. ι'. Περὶ Λειεντερίης.
   Κεφ. ια'. Περὶ Ὑστερικ ῶν.
   Κεφ. ιβ'. Περὶ Ἀρθρίτιδος καὶ Ἰσχιάδος.
   Κεφ. ιγ'. Περὶ Ἐλέφαντος.

ΟΞΕΩΝ ΝΟΥΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Α'.
   Προοίμιον.
   Κεφ. α'. Θεραπεία Φρενιτικῶν .
   Κεφ. β'. Θεραπεία Ληθαργικῶν .
   Κεφ. γ'. Μαρασμοῦ Θεραπεία.
   Κεφ. δ'. Θεραπεία Ἀποπληξίης.
   Κεφ. ε'. Θεραπεία παροξυσμοῦ Ἐπιληπτικῶν.
   Κεφ. σ'. Θεραπεία Τετάνου.
   Κεφ. ζ'. Θεραπεία Συνάγχης.
   Κεφ. η'. Θεραπεία τῶν κατὰ τῆν Κιονίδα παθῶν.
   Κεφ. θ'. Θεραπεία τῶν κατὰ τὴν Φάρυγγα λοιμικῶν παθῶν.
   Κεφ. ι'. Θεραπεία Πλευρίτιδος.

ΟΞΕΩΝ ΝΟΥΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
   Κεφ. α'. Θεραπεία Περιπνευμονίης.
   Κεφ. β'. Θεραπεία Αἵματος Ἀναγωγῆ ς.
   Κεφ. γ'. Θεραπεία Καρδιακῶν.
   Κεφ. δ'. Θεραπεία Χολέρης.
   Κεφ. ε'. Θεραπεία Εἰλεοῦ.
   Κεφ. σ'. Θεραπεία τῶν κατὰ τὸ Ἥπαρ ὀξέων παθῶν.
   Κεφ. ζ'. Θεραπεία Νωτιαίας Φλεβὸς καὶ Ἀρτηρίης ὀξείας νούσου.
   Κεφ. η'. Θεραπεία τῆς κατὰ τοὺς Νεφροὺς ὀξείας νούσου.
   Κεφ. θ'. Θεραπεία τῶν κατὰ τῆν Κύστιν ὀξέων παθῶν.
   Γίγνετ' Ἄρης ἀλεγεινὸς ὀϊζυροῖσι βροτοῖσι.
Iliad. xiii. 567.

   Κεφ. ι'. Θεραπεία Ὑστερικῆς Πνιγός.
   Κεφ. ια'. Θεραπεία Σατυριάσεως.

ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΥΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.
   ΒΙΒΛΙΟΝ Α'. Κεφ. α'. Προοίμιον.
   Κεφ. β'. Θεραπεία Κεφαλαίης.
   Κεφ. γ'. Θεραπεία Σκοτωματικῶν.
   Κεφ. δ'. Θεραπεία Ἐπιληψίης.
   Κεφ. ε'. Θεραπεία Μελαγχολίης.
   Κεφ. η'. Θεραπεία Φθίσιος.
   Κεφ. ιγ'. Θεραπεία Ἥπατος.
   Κεφ. ιδ'. Θεραπεία Σπληνός.

ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΥΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
   ΒΙΒΛΙΟΝ Β'.
   Κεφ. γ'. Θεραπεία λιθιάσε ως καὶ ἑλκώσεως Νεφρῶν.
   Κεφ. ε'. Θεραπεία Γονορροίης .
   Κεφ. σ'. Θεραπεία Στομαχικῶν .
   Κεφ. ζ'. Θεραπεία Κοιλιακ ῶν.
   Κεφ. ιβ'. Θεραπεία Ἀρθρίτιδος καὶ Ἰσχιάδος.
   Κεφ. ιγ'. Θεραπεία Ἐλέφαντος.


This electronic edition is funded by the National Library of Medicine History of Medicine Division. This text has been proofread to a high degree of accuracy. It was converted to electronic form using Data Entry.
(Medical Information Disclaimer: It is not the intention of NLM to provide specific medical advice but rather to provide users with information to better understand their health and their diagnosed disorders. Specific medical advice will not be provided, and NLM urges you to consult with a qualified physician for diagnosis and for answers to your personal questions.)

ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΥΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

 [p. 224]

στερεὸν θρέψαι, καὶ τροφῆς ἁπάσης ἐκ παιδὸς ξυνηθέστερον· ἰδεῖν δὲ τερπνὸν τῇ χροιῇ· φάρμακον δὲ ἀρτηρίῃ ἄκερχνον, διαπτερῶσαι βρόγχον, ἄγειν φλέγμα, εὔπνοον , ὀλισθηρὸν δὲ τὴν κάτω διέξοδον· ἕλκεσι δὲ φάρμακον γλυκὺ καὶ ἄλλου παντὸς εὐμενές τερον. ἢν μὲν ὦν τις πολλὸν τοῦδε πίνῃ, οὐδεμίης τροφῆς ἄλλης χρέος. ἀγαθὸν γὰρ ἐν νούσῳ ἔνι φάρμακον γάλα τωὐτὸν γίγνεσθαι καὶ τροφήν. καὶ γὰρ ἀνθρώπων τῶν γαλακτο φάγων τὰ ἔθνεα σῖτον οὐκ ἔδει· ἄριστον δὲ ξὺν γάλακτι, καὶ πολτοὶ, καὶ ἰτρία, καὶ χόνδροι πλυτοὶ, καὶ ὁκόσα ἐδεστὰ ἐκ γάλακτος γίγνεται. καὶ τροφῆς ἢν ἑτέρης δέῃ, ἔστω ὁμοίη, πτισάνης χυλὸς, εὔπεπτος, λιτή· χρὴ δὲ τοσόνδε ἡδύνθαι, ὁκόσον ῥΥμφάνεσθαί ἐστι ῥΗί̈στη· ἢν καὶ τῶν ἐς ἡδονήν τι λαμβάνῃ, καὶ τόδε ἔστω φάρμακον, λιγυστι κοῦ κόμην, γλήχωνα, ἡδύοσμον, ἁλῶν βραχὺ, ὄξος, μέλι. ἢν μὲν στόμαχος ἀπεπτέῃ, τόδε παρέχειν · ἢν δὲ μηδὲν ὅδε προσαναγκάζῃ, πάντων ἐστὶ πτισάνη κρέσσων · ἔξεστι δὲ τὴν πτισάνην ἐς χόνδρον ἀλλάξαι · ἀφυσότερος γὰρ, καὶ εὐπεπτότερος καὶ σμηγματώδης ἢν ὡς πτισάνη πτίσθῃ.
τηε ξομμον ρεαδινγ ις ἢν καὶ ὡς πτισάνη μιγματώδης ὀπτίσθω; which Ermerins alters to σμηγματώδης πτισθῆ, the meaning of which seems to me very equivocal.
ἐν τῇσι ὑγροτέρῃσι ἀναγωγῇσι κύαμος καθαίρει ἕλκεα, ἀλλ' ἔστι φυσώδης. πισὸς καὶ ὦχρος, ὁκόσον ἀφυσότερα, τοσόνδε ἑλκέων ἀκαθαρτότερα. ξυντεκμαιρόμενον ὦν πρὸς τὰ παρέοντα, τοῖσδε χρῆσθαι · ὄψα δὲ αὐτέων, ἅσσα καὶ ἐπὶ πτισάνῃ λέλεκται· ὠὰ δὲ ἐκ πυρὸς μὲν ὑδαρέα, θερμά· ἄριστον δὲ ἐκ ζῴων ἀρτίτοκα, πρὶν τὴνΚεφ. ιγ'. Θεραπεία Ἥπατος.

ἥπατι ἕλκος ἔοι ὀλέθριον. χαλεπωτάτη δὲ ἐς τὴν γαστέρα ξύρροια τοῦ πύου, ἢν τὸν στόμαχον ἴσχῃ ὁδὸν ἐς τὴν ἄνω φορήν. τροφὴ γὰρ αἰτίη τοῦ ζῆν· τροφῆς δὲ ἡγεμὼν