The Extant Works of Aretaeus, The Cappadocian.

The Extant Works of Aretaeus, The Cappadocian.
By Aretaeus
Edited by: Francis Adams LL.D.(trans.)

Boston Milford House Inc. 1972 (Republication of the 1856 edition).


Digital Hippocrates Collection Table of ContentsΠΕΡΙ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΞΕΩΝ ΠΑΘΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΝ Α'.
   Κεφ. ε'. Περὶ Παροξυσμοῦ Ἐπιληπτικῶν.
   Κεφ. σ'. Περὶ Τετάνου.
   Κεφ. ζ'. Περὶ Συνάγχη ς.
   Κεφ. η'. Περὶ τῶν κατὰ τὴν Κιονίδα παθῶν.
   Κεφ. θ'. Περὶ τῶν κατὰ τὰ παρίσθμια ἑλκῶν.
   Κεφ. ι'. Περὶ Πλευρίτιδος.

ΠΕΡΙ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΞΕΩΝ ΠΑΘΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
   Κεφ. α'. Περὶ Πνευμονίης.
   Κεφ. β'. Περὶ Αἵματος Ἀναγωγῆς.
   Κεφ. γ'. Περὶ Συγκοπῆς.
   Κεφ. δ'. Περὶ Καύσων.
   Κεφ. ε'. Περὶ Χολέρης.
   Κεφ. σ'. Περὶ Εἱλεοῦ.
   Κεφ. ζ'. Περὶ τῶν κατὰ τὸ Ἥπαρ ὀξέων παθῶν.
   Κεφ. η'. Περὶ τῆς κατὰ τὴν κοίλην φλέβα ὀξείης νούσου.
   Κεφ. θ'. Περὶ τῶν κατὰ τοὺς Νεφροὺς ὀξέων παθῶν.
   Κεφ. ι'. Περὶ τῶν κατὰ τὴν Κύστιν ὀξέων παθῶν.
   Κεφ. ια'. Περὶ Ὑστερικῆς Πνιγός.
   Κεφ. ιβ'. Περὶ Σατυριάσεως.

ΠΕΡΙ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.
   Κεφ. Α'. Προοίμιον.
   Κεφ. β'. Περὶ Κεφαλαίης.
   Κεφ. γ'. Περὶ Σκοτωματικῶν.
   Κεφ. δ'. Περὶ Ἐπιληψίη ς.
   Κεφ. ε'. Περὶ Μελαγχολίης.
   Κεφ. σ'. Περὶ Μανίης.
   Κεφ. σ' .Περὶ Παραλύσεως .
   Κεφ. η'. Περὶ Φθίσιος.
   Κεφ. θ'. Περὶ Ἐμπυϊκῶν.
   Κεφ. ι'. Περὶ τῶν κατὰ τὸν Πνεύμονα ἀποστάσεων.
   Κεφ. ια'. Περὶ Ἄσθματο ς.
   Κεφ. ιβ'. Περὶ Πνευμωδῶν.
   Κεφ. ιγ'. Περὶ Ἥπατος.
   Κεφ. ιδ'. Περὶ Σπληνός.
   Κεφ. ιε'. Περὶ Ἰκτέρου.
   Κεφ. ισ'. Περὶ Καχεξίης.

ΠΕΡΙ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΝ Β'.
   Κεφ. α'. Περὶ Ὕδρωπος.
   Κεφ. β'. Περὶ Διαβήτεω.
   Κεφ. γ'. Περὶ τῶν κατὰ τοὺς Νεφροὺς παθῶν.
   Κεφ. δ'. Περὶ τῶν ἐν Κύστι.
   Κεφ. ε'. Περὶ Γονορροίας .
   Κεφ. σ'. Περὶ Στομαχι κῶν .
   Κεφ. ζ'. Περὶ Κοιλιακῆς διαθέσιος.
   Κεφ. η'. Περὶ Κωλικῶν.
   Κεφ. θ'. Περὶ Δυσεντερίης.
   Κεφ. ι'. Περὶ Λειεντερίης.
   Κεφ. ια'. Περὶ Ὑστερικ ῶν.
   Κεφ. ιβ'. Περὶ Ἀρθρίτιδος καὶ Ἰσχιάδος.
   Κεφ. ιγ'. Περὶ Ἐλέφαντος.

ΟΞΕΩΝ ΝΟΥΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Α'.
   Προοίμιον.
   Κεφ. α'. Θεραπεία Φρενιτικῶν .
   Κεφ. β'. Θεραπεία Ληθαργικῶν .
   Κεφ. γ'. Μαρασμοῦ Θεραπεία.
   Κεφ. δ'. Θεραπεία Ἀποπληξίης.
   Κεφ. ε'. Θεραπεία παροξυσμοῦ Ἐπιληπτικῶν.
   Κεφ. σ'. Θεραπεία Τετάνου.
   Κεφ. ζ'. Θεραπεία Συνάγχης.
   Κεφ. η'. Θεραπεία τῶν κατὰ τῆν Κιονίδα παθῶν.
   Κεφ. θ'. Θεραπεία τῶν κατὰ τὴν Φάρυγγα λοιμικῶν παθῶν.
   Κεφ. ι'. Θεραπεία Πλευρίτιδος.

ΟΞΕΩΝ ΝΟΥΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
   Κεφ. α'. Θεραπεία Περιπνευμονίης.
   Κεφ. β'. Θεραπεία Αἵματος Ἀναγωγῆ ς.
   Κεφ. γ'. Θεραπεία Καρδιακῶν.
   Κεφ. δ'. Θεραπεία Χολέρης.
   Κεφ. ε'. Θεραπεία Εἰλεοῦ.
   Κεφ. σ'. Θεραπεία τῶν κατὰ τὸ Ἥπαρ ὀξέων παθῶν.
   Κεφ. ζ'. Θεραπεία Νωτιαίας Φλεβὸς καὶ Ἀρτηρίης ὀξείας νούσου.
   Κεφ. η'. Θεραπεία τῆς κατὰ τοὺς Νεφροὺς ὀξείας νούσου.
   Κεφ. θ'. Θεραπεία τῶν κατὰ τῆν Κύστιν ὀξέων παθῶν.
   Γίγνετ' Ἄρης ἀλεγεινὸς ὀϊζυροῖσι βροτοῖσι.
Iliad. xiii. 567.

   Κεφ. ι'. Θεραπεία Ὑστερικῆς Πνιγός.
   Κεφ. ια'. Θεραπεία Σατυριάσεως.

ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΥΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.
   ΒΙΒΛΙΟΝ Α'. Κεφ. α'. Προοίμιον.
   Κεφ. β'. Θεραπεία Κεφαλαίης.
   Κεφ. γ'. Θεραπεία Σκοτωματικῶν.
   Κεφ. δ'. Θεραπεία Ἐπιληψίης.
   Κεφ. ε'. Θεραπεία Μελαγχολίης.
   Κεφ. η'. Θεραπεία Φθίσιος.
   Κεφ. ιγ'. Θεραπεία Ἥπατος.
   Κεφ. ιδ'. Θεραπεία Σπληνός.

ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΥΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
   ΒΙΒΛΙΟΝ Β'.
   Κεφ. γ'. Θεραπεία λιθιάσε ως καὶ ἑλκώσεως Νεφρῶν.
   Κεφ. ε'. Θεραπεία Γονορροίης .
   Κεφ. σ'. Θεραπεία Στομαχικῶν .
   Κεφ. ζ'. Θεραπεία Κοιλιακ ῶν.
   Κεφ. ιβ'. Θεραπεία Ἀρθρίτιδος καὶ Ἰσχιάδος.
   Κεφ. ιγ'. Θεραπεία Ἐλέφαντος.


This electronic edition is funded by the National Library of Medicine History of Medicine Division. This text has been proofread to a high degree of accuracy. It was converted to electronic form using Data Entry.
(Medical Information Disclaimer: It is not the intention of NLM to provide specific medical advice but rather to provide users with information to better understand their health and their diagnosed disorders. Specific medical advice will not be provided, and NLM urges you to consult with a qualified physician for diagnosis and for answers to your personal questions.)

ΠΕΡΙ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΞΕΩΝ ΠΑΘΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΝ Α'.

Κεφ. η'. Περὶ τῶν κατὰ τὴν Κιονίδα παθῶν.

 [p. 13]

ἐπίκλησις. εἰ κατὰ πέρας μοῦνον στρογγύ λλεται, καὶ μεγέθεϊ πελιδνὸς γίγνεται, καὶ ὑπομελαν ίζει, σταφυλὴ ἐπώνυμον τόδε τὸ πάθος. πάντα γὰρ ἴκελα αὐτέῃ, καὶ σχῆμα, καὶ χροιὴ, καὶ μέγεθος. τρίτον πάθος ἐστὶ ὑμένων, ἔνθα καὶ ἔνθα, οἷόν τι λέπεα πλατέα, νυκτερίδων πτέρυγες ἐκφαίνονται· ἱμάντιον τόδε καλέεται. ἱμᾶσι γὰρ ἴκελαι αἱ τῶν ὑμένων εἰς πλάτος ἑξαπλώσιες. ἐι δὲ ἐς λεπτὸν καὶ εὐμήκη ὑμένα τελευτᾷ κιονὶς, οἷόν τι οὐρίαχον κατὰ πέρας ἴσχουσα, κράσπεδον τὴν ἐπωνυμίην ἴσχει. γίγνεται δὲ τόδε καὶ αὐτομάτως μὲν ἐκ ῥΕύματος, ὅκωσπερ καὶ ἕτερα· ἀτὰρ καὶ ἀπὸ τομῆς ἐπικαρσίης, ἐγκαταλιπόντος τοῦ ἰητροῦ ὑμένα κατὰ μίαν πλευρήν. ἢν δὲ δικρόα ὑμέσι δισσοῖσι ἐκκρεμέσι ἔνθα καὶ ἔνθα γίγνηται, οὔνομα μὲν οὐκ ἴσχει τόδε πάθος ἔκδηλον, ἅπαντι δὲ ῥΗί̈διον θεησαμένῳ γιγνώσκειν .

Πνὶξ δὲ ἐπ' αὐτέοισι πᾶσι, καὶ ἥκιστα ῥΗϊδίως καταπίνους ι. βὴξ ἐπὶ πᾶσι μὲν, μάλιστα δὲ ἐπὶ τοῖσι ἱμαντίοισι , καὶ ἐπὶ τοῖς κρασπέδοισι. γαργαλισμὸς γὰρ τῆς ἀρτηρίης ἀπὸ τῶν ὑμένων γίγνεται· ἔσθ' ὅπη δὲ καὶ ἐνστάζει τι τοῦ ὑγροῦ λάθρη ἐς τὴν ἀρτηρίην ὅθεν ἀναβήσσουσι· ἐπὶ δὲ τῇ σταφυλῇ καὶ τῷ κίονι δύσπνοια ἐπὶ μᾶλλον, καὶ κάρτα πονηρὴ κατάποσις. καὶ γὰρ ἐς τὰς ῥῖΝας ἐπὶ τῶνδε τὸ ὑγρὸν ἀναθλίβεται, συμπαθίῃ τῶν παρισθμίων. γηραιοῖσι κίων συνήθης, σταφυλὴ δὲ νέοισι καὶ ἀκμάζουσι· πολύαιμοι γὰρ καὶ ἐπιφλεγμαίνει μᾶλλον. ἡβάσκουσι δὲ καὶ παισὶ τὰ ὑμενώδεα. τάμνειν δὲ πάντα ἀσινέα· ἐπὶ δὲ τῇ σταφυλῇ ἔτι ἐρυθριώσῃ, αἱμορραγίη καὶ πόνοι καὶ φλεγμον ῆς ἐπίδοσις.
Hippocrates, Aphor. iii. 6. We are indebted to Ermerins for changing ἐρυθριῶσι ιντο ἐρυθριώσῃ.