Orationes


Orationes
By M. Antonius MuretusLatin Colloquia Collection Table of ContentsM. ANTONII MURETI ORATIONES VOLUMEN PRIMUM
   M. ANTONII MURETI ORATIO I. DE DIGNITATE AC PRAESTANTIA STUDII THEOLOGICI HABITA LUTETIAE PARISIORUM NON. FEBR. MDLII.
   DE LAUDIBUS LITERARUM. ORATIO II. HABITA VENETIIS MENSE OCTOBRI ANNO MDLIV.
   DE UTILITATE AC PRAESTANTIA LITTERARUM HUMANIORUM ADVERSUS QUOSDAM EARUM VITUPERATORES. ORATIO III. HABITA VENETIIS POSTRID. NON. OCTOB. ANNO MDLV.
   DE PHILOSOPHIAE ET ELOQUENTIAE CONIUNCTIONE. ORATIO IV. HABITA VENETIIS MENSE OCTOBRI ANNO MDLVII.
   PRO FRANCISCO II. GALLIARUM REGE AD PIUM IV. PONT. MAX. ORATIO V. HABITA ROMAE POSTRIDIE KAL. MAI. ANNO MDLX.
   PRO ANTONIO REGE NAVARRAE AD PIUM IV. PONT. MAX. ORATIO VI. HABITA ROMAE POSTRIDIE ID. DECEMB. ANNO MDLX. QUO TEMPORE IOANNA MISSIS AD SUMMUM PONTIFICEM LITTERIS SUA MANU SUBSCRIPTIS SE ET CATHOLICAM ESSE PROFITERATUR ET SE NUNQUAM A S. R. E. OBEDIENTIA DESCITURAM POLLICEBATUR.
   DE MORALIS PHILOSOPHIAE LAUDIBUS CUM EAM DOCERE INCIPERET. ORATIO VII. HABITA ROMAE XVI. KAL. DECEMB. ANNO MDLXIII.
   DE MORALIS PHILOSOPHIAE NECESSITATE CUM IN EA DOCENDA PROGREDERETUR. ORATIO VIII. HABITA ROMAE VII. ID. NOVEMB. ANNO MDLXIV.
   DE IUSTITIAE LAUDIBUS. ORATIO IX. HABITA ROMAE POSTRIDIE NON. MART. ANNO MDLXV.
   DE SUI COGNITIONE DEQUE OMNIBUS HUMANI ANIMI FACULTATIBUS. ORATIO X. HABITA ROMAE IV. ID. NOVEMB. ANNO MDLXV.
   PRO ALFONSO II. DUCE FERRARIAE etc. AD PIUM IV. PONT. MAX. ORATIO XI. NON EST HABITA.
   PRO ALFONSO II. DUCE FERRARIAE AD PIUM V. PONT. MAX. ORATIO XII. HABITA ROMAE V. KALEND. QUINCTIL. ANNO MDLXVI.
   PRO CAROLO IX. REGE CHRISTIANISSIMO AD PIUM V. PONT. MAX. ORATIO XIII. HABITA ROMAE ANNO MDLXVI.
   PRO SIGISMUNDO AUGUSTO REGE POLONIAE AD PIUM V. PONT. MAX. ORATIO XIV. HABITA ROMAE XIIX. KALEND. FEBR. ANNO MDLXVII.
   DE TOTO STUDIORUM SUORUM CURSU DEQUE ELOQUENTIA AC CETERIS DISCIPLINIS CUM IURISPRUDENTIA CONIUNGENDIS. ORATIO XV. HABITA ROMAE ANNO MDLXVII.
   CUR AD MUNUS DOCENDI QUO SE SPONTE ABDICAVERAT REVOCATUS SIT. ORATIO XVI. HABITA ROMAE PRID. KALEND. MART. ANNO MDLXIX.
   DE DOCTORIS OFFICIO DEQUE MODO IURISPRUDENTIAM DOCENDI. ORATIO XVII. HABITA ROMAE PRID. NON. NOVEMB. ANNO MDLXIX.
   DE AUCTORITATE et OFFICIO IUDICUM. ORATIO XVIII. HABITA ROMAE POSTRIDIE NON. NOVEMB. ANNO MDLXXI.
   ORATIO XIX. MANDATU. S. P. Q. R. HABITA. IN. AEDE SACRA. B. MARIAE. VIRGINIS QUAE. EST. IN. CAPITOLIO IN. REDITU. AD. URBEM M. ANTONII. COLUMNAE POST. TURCAS. NAVALI. PRAELIO. VICTOS IDIB. DECEMB. ANNO MDLXXI.
   ORATIO XX. HABITA ROMAE IN AEDE D. PETRI IN VATICANO V. ID. MAI. ANNO MDLXXII. IN FUNERE PII V. PONT. MAX.
   DE VIA et RATIONE AD ELOQUENTIAE LAUDEM PERVENIENDI. ORATIO XXI. HABITA ROMAE NON. NOVEMB. ANNO MDLXXII.
   PRO CAROLO IX. GALLIARUM REGE CHRISTIANISSIMO AD GREGORIUM XIII. PONT. MAX. ORATIO XXII. HABITA ROMAE X. KALEND. IANUAR. ANNO MDLXXII.
   DE UTILITATE IUCUNDITATE ac PRAESTANTIA LITTERARUM. ORATIO XXIII. HABITA ROMAE XV. KAL. NOVEMBR. ANNO MDLXXIII.
   ORATIO XXIV. HABITA ROMAE ANNO MDLXXIV.
   ORATIO XXV. AD S. D. GREGORIUM XIII. PONTIFIC. MAX. NOMINE HENRICI TERTII GALLIAE ET POLONIAE REGIS HABITA ROMAE IN CONSISTORIO PUBLICO LUDOVICO CASTANAEO RUPIPOZAEO EQUITE ORDINIS REGII VIRO ILLUSTRI EIUSDEM REGIS NOMINE OBEDIENTIAM PRAESTANTE XIII. CAL. QUINCT. ANNO MDLXXVI.
   ORATIO XXVI. IN FUNERE PAULI FOXII ARCHIEPISCOPI TOLOSANI REGIS GALLIARUM ORATORIS AD GREGORIUM XIII. PONT. MAX. ET AD SEDEM APOSTOLICAM HABITA ROMAE IN AEDE S. LUDOVICI IV. KAL. IUNII MDXXCIV.

M. ANTONII MURETI ORATIONES VOLUMEN ALTERUM
   M. ANTONII MURETI ORATIO I. DE MYSTERIO et FESTO CIRCUMCISIONIS DOMINICAE HABITA IN SACELLO PONTIFICIO KAL. IAN. MDLXXXIV.
   ORATIO II. DE S. IOHANNE EUANGELISTA HABITA IN SACELLO PONTIFICIO IV. KAL. IAN. MDLXXXII.
   CUM SENECAE LIBRUM DE PROVIDENTIA INTERPRETATURUS ESSET. ORATIO III. HABITA ROMAE III. NON. IUN. MDLXXV.
   CUM EXPLICARE INCIPERET LIBROS PLATONIS DE OPTIMO REIPUB. STATU. [Praefatio in I. Platonis de Rep. librum.] ORATIO IV. HABITA ROMAE PRIDIE NON. NOVEMB. MDLXXIII.
   CUM IN PLATONE EXPLICANDO PROGREDERETUR. [Praefatio in II. Platonis de Rep. librum.] ORATIO V. HABITA ROMAE IV. KAL. MARTH MDLXX IV.
   INGRESSURUS EXPLANARE M. T. CICERONIS LIBROS DE OFFICHS. ORATIO VI. HABITA ROMAE III. NON. NOVEMBRIS MDLXX IV.
   CUM ARISTOTELIS LIBROS DE ARTE RHETORICA INTERPRETARI INCIPERET. ORATIO VII. HABITA ROMAE POSTRIDIE NON. MARTH MDLXXVI.
   CUM PERGERET IN EORUNDEM ARISTOTELIS LIBR. DE ARTE RHETORICA INTERPRETATIONE. ORATIO VIII. HABITA ROMAE POSTRIDIE NON. NOV. MDLXXVI.
   EXPLICATURUS LIBROS ARISTOTELIS DE REPUBLICA. ORATIO IX. HABITA ROMAE PRIDIE NON. NOVEMBR. MDLXXVII.
   INTERPRETATURUS C. SALLUSTIUM DE CATILINAE CONIURATIONE. ORATIO X. HABITA ROMAE III. NON. NOVEMBR. MDLXXVII.
   CUM EXPLANATURUS ESSET AENEIDA VIRGILII. ORATIO XI. HABITA ROMAE III. NON. NOVEMBRIS MDLXXIX.
   AGGRESSURUS SATYRAM TERTIAM DECIMAM IUVENALIS. ORATIO XII. HABITA ROMAE ANNO MDLXXV.
   CUM ANNALES TACITI EXPLICANDOS SUSCEPISSET. ORATIO XIII. HABITA ROMAE III. NON. NOV. MDLXXX.
   SEQUITUR IN EODEM ARGUMENTO ORATIO XIV. HABITA ROMAE PRIDIE NON. NOVEMBR. MDLXXX.
   CUM PERVENISSET AD ANNALIUM LIBRUM TERTIUM. ORATIO XV. HABITA ROMAE III. NON. NOVEMBRIS MDLXXXI.
   CUM INTERPRETARI INCIPERET EPISTOLAS CICERONIS AD ATTICUM. ORATIO XVI. HABITA ROMAE NON. NOVEMBR. MDLXXXII.
   REPETITURUS LIBROS ARISTOTELIS DE MORIBUS. ORATIO XVII. HABITA ROMAE PRIDIE NON. NOVEMBR. MDLXXXIII.
   DE VIA AC RATIONE TRADENDARUM DISCIPLINARUM. ORATIO XVIII.
   AD ILLUSTRISSIMOS et REVERENDISSIMOS S. R. E. CARDINALES IPSO DIE PASCHAE CUM SUBROGANDI PONTIFICIS CAUSSA CONCLAVE INGRESSURI ESSENT. ORATIO XIX. HABITA ROMAE ANNO MDLXXXV.
   IN FUNERE HIPPOLYTI CARDINALIS ESTENSIS III. NON. DECEMB. ANNO MDLXXII. ORATIO XX.
   IN FUNERE IOANNIS EPISCOPII MILITIAE MELITENSIS MAGNI MAGISTRI. ORATIO XXI. HABITA ROMAE.


Electronic edition published by Stoa Consortium and funded by the . This text has been proofread to a degree of accuracy. It was converted to electronic form using .

M. ANTONII MURETI ORATIONES VOLUMEN PRIMUM

 

PRO ALFONSO II. DUCE FERRARIAE etc. AD PIUM IV. PONT. MAX. ORATIO XI. NON EST HABITA.

Si quis est, qui scire cupiat, Beatissime Pater, quanto gaudio perfusus sit Alfonsus II. Ferrariae Dux, posteaquam te in summum istum et caelo proximum dignitatis atque amplitudinis gradum communi patrum omnium voluntate ac iudicio sublatum esse cognovit: is, si orationem meam cogitatione sua subsequi, quasque ille gaudendi caussas habuit, earum unaquaeque quantum ponderis ac momenti habeat, diligenter expendere voluerit, simul et id, quod cupit, intelliget, et mihi, si forte illius gaudii magnitudinem verbis exaequare non potuero, ignoscendum potius quam succensendum putabit. Nam cum ea dicendo tractanda sunt, quae nullo verborum genere satis exprimi possunt, acris et intelligentis aestimatoris
Cf. adn. pag. 43. R. Fr.
est, non dicentis imbecillitatem accusare, sed eo ipso potius argumento uti, ut id, quod agitur, singulare quiddam et eximium esse iudicet, quod ad id exprimendum nulla potuerit satis vehemens atque illustris oratio reperiri. Alfonsus autem secundus ut insignem quandam laetitiam perciperet ex eo, quod sapientiae tuae summa totius Ecclesiae gubernatio delata esset, cum iisdem illis caussis adductus est, quae ceteros quoque principes Christianos admirabili ob eam rem voluptate cumularunt,
Cic. IX. ad Fam. ep. 14. pr. Elsi contentus eram, mi Dolabella, tua gloria salisque ex ea magnam laetitiam voluptatemque capiebam: tamen non possum non confitcri, cumulari me maximo gandio, quod etc. Cf. pag. 100. R. Fr.
tum aliis etiam quibusdam ad se proprie pertinentibus, quae in communi omnium gaudio gaudium ipsius maius et insignius reddunt. Ac primum quidem gratissimum ei atque optatissimum accidit, illi potissimum summam rerum concreditam esse, qui per omne anteactae vitae spatium talem se praestitisset, ut tanquam perfectum et absolutum antiquae illius innocentiae et integritatis exemplum omnium praedicatione commendaretur. Quis enim per illum, cuius tu locum in [ 193 ] terris obtines, rerum omnium praepotentem Deum, multos iam annos ad istam sanctissimam sedem provectus est, te uno iis omnibus virtutibus, quas bonum et omni ex parte absolutum principem habere decet, ornatior? Qui cum intelligeres, animum humanum duabus praecipue rebus perfici et ad illud, ex quo ductus est, divinitatis exemplar proxime accedere, cognitione primum et intelligentia earum rerum, quae dignae sunt, in quibus studium collocetur; deinde procurandis hominum commodis iisque actionibus suscipiendis, ex quibus quam maximus fructus ad quam plurimos perveniret: iam inde a principio ita vitam instituisti tuam, ut perpetuo ad eos, quos dixi, fines omnia retulisse, neque unquam ullum temporis punctum mentis aciem ab eis deflexisse videaris. Itaque totum illud adolescentiae tempus, cui et communi hominum consuetudine et quadam prope ipsius naturae tacita lege maior quaedam licentia
Quod licentiam pro libertate dixit, non sine exemplo dixit, quamquam plerumque in deteriorem partem hoc voc. accipi solet. Fr.
tribui ac permitti solet, a te non in remissionibus animi neque in eis voluptatibus, quibus aetas illa plerumque etiam sine reprehensione capitur, positum, sed in assidua praestantium doctrina virorum consuetudine diligentissimaque cum omnium honestarum artium, tum earum praecipue, quae populorum rectoribus necessariae sunt, pervestigatione consumptum est. Neque vero te ab eo, quod tibi proposueras, curriculo aut deterrere postea laboris asperitas aut avocare voluptatum blandimenta potuerunt. Qui semel ad solidam et immortalem gloriam recto itinere contendere penitus imbibisses,
I. e. in auimum induxisses, omnino decrevisses. Cicer. pro Quint. cap. 6. § . 27. Quod si facere nolit, atque imbiberit eiusmodi rationibus illum ad suas conditiones perducere etc. ubi vid. Manut. Fr.
omnia tibi, dum eo, quo institueras, pervenires, contemnenda et pro nihilo putanda esse duxisti. Nimirum illam tu virtutis pulcritudinem, quam Plato, si cerneretur, mirabiles sui amores excitaturam esse dicebat, non corporeis,
Vid. adn. pag. 40. R. Fr.
sub quos illa non cadit, sed iis qui, si nulla cupiditatum nubes opposita est, multo perspicatius et acutius cernunt, animi oculis videras:
Cic. orat. cap. 28. § . 101. eloquentia ipsa, quam nullis nisi mentis oculis ridere possumus. Cf. pag. 108. R. Fr.
eiusque desiderio incensus, nisi adepta ea, vitam ipsam tibi acerbam atque insuavem fore statuebas. Igitur cum Patavii primum, deinde Bononiae, defixus in praestantissimarum artium studio, primam aetatis partem exegisses, iisque adolescens egregie navatae in studiis operae insignibus atque ornamentis affectus esses, quae amplissima in eis civitatibus tribui solent: indicasti tibi iam esse ex domestico illo et umbratili vitae genere, quod ad illud usque tempus, flagrantissimam illam cognitionis et doctrinae sitim explere cupiens, necessario colueras, in solem, quod dicitur, et in pulverem prodeundum; tempus esse, ut praeclara illa semina, quae diligenter subacto ac praeparato animo colueras, omni ratione foveras, alueras, auxeras, [ 194 ] efferrent tandem ipsa se, et fructus exspectatione dignos hominum generi afferrent. Nec enim te fugiebat, omnem cognitionem, quam nulla consequeretur actio, mancam quodammodo et inchoatam esse;
Cicer. I. de Off. 43. § . 153. Etenim cognilio contemplatioque naturae manca quodammodo atque inchoata sit, si nulla actio rerum consequatur. Fr.
qui se ita studiis abdidissent, ut nihil ex eis ad utilitatem publicam protulissent,
Cic. pro Arch. poet. cap. 6. Ceteros pudeat, si qui ita se literis abdiderunt, ut nihil possint ex his neque ad communem afferre fructum, neque in adspectum lucemque proferre. ubi vid. Matth. Ceterum h. l. pro plusquamperf. protulissent ponendum erat proferrent. Fr.
eos nunquam magnopere commendatos, saepe etiam reprehensos ac vituperatos fuisse. Quapropter in patriam reversus, ut, quae te prima urbs nascentem gremio et sinu suo exceperat, eadem quoque
Haec vox elegantius abesset. Fr.
primos perciperet industriae tuae fructus, non tantum magnas controversias, inter principes civitatis ortas, cum illi te communi consensu iudicem sumpsissent, sapientissime diremisti, verum etiam sedatis gravibus illis inter Franciscum Sfortiam, Mediolani Ducem, et Ioannem Iacobum Medicem fratrem tuum discordiis, pacem, pacem, inquam, qua nihil optabilius est, nihil salutarius, civibus tuis insperantibus reddidisti. O felix et auspicatum principium! O praeclare positum rudimentum! Quid non bonorum ab eo sperare poterant cives, qui primum virtutis suae specimen pace et privatim et publice componenda dedisset? Sed videlicet illa tanta virtus maiorem aliquem campum, in quo excurreret,
Cic. pro Mur. cap. 8. extr. Nullum enim vobis sors campum dedit, in quo excurrere virtus cognoscique posset. Fr.
maius theatrum, in quo spectaretur, requirebat. Roma te, Roma urbium princeps iam tunc ad se vocabat, et sub cuius olim imperio beata futura erat, eius praesentis virtutem tanto ante gustare ac cognoscere cupiebat. Romam igitur venisti, ubi virtutis tuae tam multa tamque luculenta testimonia et pace et bello dedisti, ut Paulus III. P. M. quem et omnes confitentur et res ipsa loquitur cum in ceteris rebus rara quadam et exquisita prudentia, tum miro in pernoscendis hominum ingeniis acumine et acerrimo in ponderandis cuiusque meritis iudicio praeditum fuisse, cum in plurimis maximi momenti negotiis prudentiam, fidem, magnitudinem animi tuam expertus esset; primum quidem te Epidaurio Archiepiscopatu cohonestaverit, deinde vero absentem reipublicae caussa in augustissimum et sanctissimum Cardinalium Collegium adsciverit. Hic ego, si, quod poëtae solent, idem nobis quoque facere liceret, Nestoreum mihi aliquod aut Ulixeum eloquentiae flamen optarem: ut quemadmodum una cum honoris amplificatione, tua semper virtus accrevit, ita mea quoque in explicatione laudum tuarum quasi per gradus attolleretur et se ipsa grandior ac sublimior fieret oratio. Vix enim fas videtur de raris inusitatisque rebus dicentem usitato et quotidiano genere sermonis uti. Sed in hac conscientia tenuitatis meae una me cogitatio sublevat, quod apud eos me dicere intelligo, [ 195 ] qui rerum a te divinitus gestarum non testes modo ac spectatores, sed existimatores etiam et exornatores fuerunt. Nam quo die tot amplissimi et illustrissimi Cardinales, non inconsulto aliquo et subito animorum impetu, sed post accuratam in Conclavi aliquot mensium deliberationem, ad deferendam tibi summam in Ecclesia potestatem consenserunt, eodem die apertissimum iudicium de perspecta sibi et explorata tua omnis generis praestanti et eximia virtute fecerunt. Quare non est mirandum, si, te tali Pontifice creato, Alfonsus II. Ferrariae Dux, qui studium quoddam incredibile erga hanc sacrosanetam Sedem a maioribus suis quasi hereditarium accepit, tanto ea ex re gaudio affectus est, quantum neque mea neque cuiusquam oratione exprimi potest. Nam ad eas laetitiae caussas, quae communes ipsi sunt cum ceteris omnibus Christianis principibus, non parvi quoque ponderis aliae
Immo aliae quoque non parvi ponderis. Nisi forte quoque idem esse voluit quod quidem; quod ne ipsum quidem commendabile est. Fr.
accedunt. Primum quod, Ecclesiae cliens cum sit, omnes opes ac facultates suas huius sacrosanctae Sedis auctoritate nixas et fundatas esse
Cic. ad Att. I. 16. § . 6. Rei publicae statumqui bonorum omnium coniunctione et auctoritate consulatus mci fixus et fundatus videbatur. Fr.
non ignorat: ut etiam hoc nomine impendio magis omnibus, quae ad eius dignitatem pertinent, affici debere videatur. Deinde, qui et patrem habuerit amplitudinis tuae studiosissimum, et ipse non paterni magis imperii quam illius in te observantiae hereditatem creverit, sciatque praeterea e suis omnibus neminem esse cuiusque
Melius erat cuiusquam. Neque enim satis commode eiusmodi explicatio adhiberi h. l. potest, qualem informaverat Spaldingius in Quinctil. X. 2. § . 6. qui nullum cuiusquam rei habuerunt magistrum. ubi vid. quae adnotavi. Fr.
ordinis, qui non eodem plane animo sit semperque fuerit, quique honori tuo ex animo atque ex illa summa voluntate non faverit: cui dubium est, quin is, facta ad gloriam tuam ca, quae maxima fieri potuit, accessione, incredibilem quandam ex eo hauserit voluptatem? Postremo, qui sese haud ita pridem cum illustrissimo Principe Cosmo Florentinorum et Senensium Duce, gentili tuo, ducta in matrimonium illius filia, affinitate devinxerit; cur non immortaliter gaudeat,
Cic. ad Q. fratr. III. 1. § . 9. Quod scribis te a Caesare cottidie plus diligi, immortaliter gaudeo. Fr.
qua ex gente ipse uxorem acceperit, ex eadem, qui universam Ecclesiam cum summo imperio regeret, exstitisse? Ille vero statim accepto nuncio sese in viam dedisset, neque ullam moram interponendam putasset, quin praesens tibi gratularetur, pedibusque tuis suppliciter advolutus in tua potestate esse se ac semper fore ostenderet, nisi prius perculsis et afflictis necopinata patris sui, optimi ac praestantissimi principis, morte, suorum animis aliquid consolationis adhibendum esse duxisset. Quam quidem excusationem partim inevitabili necessitate, partim naturali pietate subnixam, a te, beatissime Pater, aequo animo acceptum iri confidit: quodque multo antea, si licuisset, facturus erat, ad pedes tuos prostratus, [ 196 ] te patrem ac dominum agnoscit, tibi se suaque omnia in fidem et clientelam tradit, et ut una cum sententia verborum quoque formulam apud maiores hac in re usitatam retineamus, debitam tibi obedientiam praestat; seque semper non ad fortunas modo suas, verum ad sanguinem quoque et vitam pro huius sanctissimae Sedis dignitate profundendam paratissimum fore, omni asseveratione confirmat. DIXI.