Paedologia


Paedologia
By Petrus Mosellanus
Berlin Weidmann 1906


Latin Colloquia Collection Table of ContentsPetrus Mosellanus Ioanni Poliandro Lipsiae apud divum Thomam ludimagistro suo S.

Paedologia

DIALOGVS I. Caspar et Modestus de nundinis fabulantur.

DIALOGVS II. De natali celebrando, de receptis pecuniis deque bono cuiusque genio.

DIALOGVS III. De reditu in patriam, de litteris a parentibus acceptis deque missione flagitanda.

DIALOGVS IV. De conveniendo praeceptore, missione impetranda deque gratiis praeceptori agendis.

DIALOGVS V. De excipiendis scholasticis aliunde advenientibus deque Graecae litteraturae rudimentis in prima aetate addiscendis.

DIALOGVS VI. De recipiendis in disciplinam scholasticis.

DIALOGVS VII. De domicilio commodo atque incommodo deque paupertate atque opulentia scholasticorum.

DIALOGVS VIII. Andreas ac Philippus de vindemia et aucupio loquuntur

DIALOGVS IX. De auctoribus proximo semestri in schola praelegendis.

DIALOGVS X. **Complectens formulas loquendi de feriis.

DIALOGVS XI. Clemens et Remigius de die a feriis secundo, quem Martis vocant, confabulantur.

DIALOGVS XII. De nuptiis, balneis ac viscerationibus.

DIALOGVS XIII. Sixtus et Alexander de ingenii praestantia contendunt.

DIALOGVS XIV. De signo tintinnabulorum deque immodico somno.

DIALOGVS XV. Henricus et Fridericus de ludendi ratione aiunt.

DIALOGVS XVI. Iulianus et Damianus de quaestionibus commissorum, quae die Veneris in ludis exercentur.

DIALOGVS XVII. Petrus et Paulus de desiderio feriarum deque capite lavando agunt.

DIALOGVS XVIII. De canticis deque feriis divi Martini.

DIALOGVS XIX. Martinus et Valerius de ieiunii violata religione deque divae Catharinae, studiorum praesidis, numine.

DIALOGVS XX. Hippolytus et Cletus de frigoris iniuria queruntur.

DIALOGVS XXI. De feriis divi Nicolai deque creando episcopo.

DIALOGVS XXII. Iacobus et Thomas de variis spectaculis colloquuntur.

DIALOGVS XXIII. Conradus et Aegidius de ieiuniorum ratione disserunt.

DIALOGVS XXIV. Penius et Franciscus de feriis nataliciis Christi confabulantur.

DIALOGVS XXV. Brutus et Petrucius de novi anni ingressu loquuntur deque missitandis strenulis.

DIALOGVS XXVI. Valerius et Nicolaus de cereis in feriis beatae virginis gestandis agunt.

DIALOGVS XXVII. Fabianus et Franciscus de Bacchanalibus Christianorum fabulantur.

DIALOGVS XXVIII. Vitus et Severus de ieiunio deque confessione, quam vocant.

DIALOGVS XXIX.

DIALOGVS XXX. Paulus et Lucas de sanctorum communione colloquuntur.

DIALOGVS XXXI. Vrbanus et Kilianus de lustratione urbis et arvorum fabulantur.

DIALOGVS XXXII. Leopoldus et Severus de spectaculis comoediarum tragoediarumque exhibendis fabulantur.

DIALOGVS XXXIII. Basilius et Gregorius de coronis gestandis deque earum vario genere colloquuntur.

DIALOGVS XXXIV. Raphael et Servatius de feriis divi Vrbani confabulantur.

DIALOGVS XXXV ET VLTIMVS. Cornelius et Gulielmus de commodis ac molestiis variorum temporum disserunt.

DIALOGVS X. Phaedrus et aetate et eruditione maior cum fratre suo Ioanne loquitur.

DIALOGVS XXXVII ET VLTIMVS. Pandulphus, Ludimagistri magister, Hieronymus scholasticus, et Ludimagister consultant, in quam potissimum academiam studioso sit commigrandum.

Praeceptiuncula de tempore studiis impartiendo a Petro Mosellano adulescentulis disciplinae suae commissis tradita.

P. Mosellanus discipulis suis salutem.


Electronic edition published by Stoa Consortium and funded by the NSF-EU. This text has been proofread to a degree of accuracy. It was converted to electronic form using Manifest typing errors have been reformed.

 

DIALOGVS XXXVII ET VLTIMVS. Pandulphus, Ludimagistri magister, Hieronymus scholasticus, et Ludimagister consultant, in quam potissimum academiam studioso sit commigrandum.

Pandulphus

Quid tu hoc ante ostium, Hieronyme, aut quid hic tibi negotii est?

Hieronymus

Ludimagistrum convenire volebam. Sed pulsare cunctabar veritus, ne intempestive fortasse venirem; quare te pro veteri nostra consuetudine rogo, ut hic me adstare significes.

Pandulphus

Faciam; tu hic tantisper morare, dum quid rerum sit, huc renuntio. --Here, quod iniunxeras, diligenter est curatum.

Ludimagister

Bene factum. At qui is est, quicum pro foribus fabulantem te audivi?

Pandulphus

Scholasticus quidam, nomine Hieronymus, tibi familiariter notus, qui te, si modo tempestivum est, coram alloqui cupit.

Ludimagister

Intromittatur; iam nunc, quid velit, conicio.

Hieronymus

Salve, humanissime praeceptor.

Ludimagister

Et tu salvus sis, optime adulescens. Sed quid est, quod me velis?

Hieronymus

Paucis dicam. Quia iam biennium te in hoc ludo docentem audivi, utriusque litteraturae prima rudimenta tua ope utcumque percepi; hortatur nunc me tum parens tum etiam haec mea aetas maturior, ut hinc in academiam aliquam ad uberiorem ingenii cultum capiendum me conferam. Hoc ut felicius faciam, tuo consilio opus est ; nam inter tot, ut vocant, universitates, quot iam olim sunt institutae et hodie passim novae exoriuntur, mihi eiusmodi rerum ignaro difficile plane est eius, quae omnium sit instructissima et meis studiis accommodatissima, delectum habere.

Ludimagister

Prudenter hic deliberas, Hieronyme. Sunt academiae idque in Germania, quas vehementer probem, sunt item, quas cupiam vel omnino non esse vel in totum immutari. Vt enim in re militari duci dux et militi miles, ut in re publica senator senatori et civi civis, artifex artifici, ut denique homo homini, sic schola scholae, doctor doctori, magister magistro praestat. Quod discrimen qui non advertit, operam et oleum, ut aiunt, plerumque perdit. Atque ut certum aliquid, quod hic sequaris, habeas, in hac deliberatione spectandum erit, non quae magnificis aedificiis, tametsi et haec decoris aliquid addunt, sed optimis omnis generis praeceptoribus sit instructissima. Primum, quae trium linguarum professores habeat et doctos et bonos, hoc ut velint, illud ut possint recte docere, siquidem Latinam, Graecam et Hebraicam linguas in Christianorum scholis doceri pontificiae leges iubent et veterum theologorum exempla suadent ac denique Christianae rei publicae usus exigit. Habeat denique theologos, si non plures, unum saltem aut alterum cum scripturarum intellegentia tum vitae sanctimonia egregie probatos. Tum iureperitos non minus prudentia quam et facundia laudatos. Ad haec medicos, quos naturalium rerum profunda cognitio et curandi fides perspecta commendet. Postremo philosophos, non qui sophisticam rixandi pertinaciam ex ineptis barbarorum commentariis inculcent, sed qui philosophando Platonis maiestatem, acumen Aristotelis, Theophrasti eloquentiam proxime referant. Quamquam autem gymnasium eiusmodi minoris negotii est describere quam usquam invenire, ad praescriptam tamen imaginem utcumque accedunt hic in vicino sitae, Lipsia et Wittenberga. Nec Erphurdia cuiquam est aspernanda ut nec Basilea. Super omnes vero trium linguarum professione floret Lovanium, schola vel hoc nomine omnium felicissima, quod magnum illum et sapientiae et eloquentiae principem habet Erasmum. Et summum illud ecclesiasticae dignitatis ornamentum, Albertus cardinalis, magnum quiddam Moguntiae suae molitur; quod si processerit, erit, quo se Germania exteris hominibus venditet. Porro illud imprimis tibi cavendum, ne ad sublimes illas professiones quas vocant illotis, ut aiunt, pedibus irrumpas, quin modis omnibus curandum, ut utriusque litteraturae mediocri cognitione praeparatus accedas. Sic enim futurum, ut in disciplinis his gravioribus citius et facilius, quo tendis, pervenias et rectum in rebus omnibus iudicium consequaris. Hoc qui caret, frustra se aliquid feliciter discere sperabit.

Hieronymus

At in eiusmodi scholis receptum audio, ut scholasticorum quisque praeceptorem quempiam sibi deligat, quo familiariter utatur non tantum ad litterarum studia, sed et formandos mores. Hic quid mihi faciundum suades?

Ludimagister

Quid aliud quam ut, antequam te alicui in disciplinam dedas, divitum istorum delicias imiteris, qui cum multa vini dolia in cellis habeant reposita, non statim e quovis bibunt, sed pytissando omnibus ex ordine degustatis quod firmissimum fuerit et suavissimum hoc demum in palati sui usum relinunt. Quin ergo et tu cum ex aliis sciscitaris tum multos eximios eiusdem professionis doctores audiendo exploras ipse, cui potissimum ingenii tui solum rectissime excolendum loces. Tametsi sunt et aliae coniecturae, quibus in hoc uti possis, ut si cui suae lucubrationes insignem peperere famam, si quem eruditorum calculi aliquot probent, si cui ab aliis eiusdem Musae aemulis insignite invideatur, si quem vel iudicium principis vel rei publicae consensus a contemptu vindicet, si cui magna sit lectissimorum iuvenum frequentia, si qui discipulos aliquot egregie doctos reddiderit, denique si qui Pythagorae exemplo non quemque statim in disciplinam suam recipiat et aliis plura ac meliora pluris quoque doceat. Cave enim committas ad quemquam te alliciat sumptus vilitas aut a quoquam deterreat impensae magnitudo. Quando fere fit, ut qui docent parvo parva, qui magno magna quoque doceant. His indiciis si prudenter uteris, vix unquam tibi imponet quisquam. Cetera rerum usus, optimus magister, aetatis progressu te facile edocebit.

Hieronymus

Sat est. Quod restat: pro salubri adeo consilio gratias tibi immortales tuus agit Hieronymus, si quando dabitur facultas, egregie quoque relaturus.

Ludimagister

Nihil addubito. Tu, quod tibi felix ac faustum sit, ad bonarum artium mercaturam proficiscere!